Suka (dok. unsplash)

Suka

Kamu kata suka hujan

Kamu kata suka dingin

Kamu kata suka ramai

Kamu kata suka dia

 

Sedangkan...

 

Aku kata suka cerah

Aku kata suka hangat

Aku kata suka sepi

Aku kata suka kamu

 

Aku kamu aku kamu aku kamu aku kamu aku kamu dia aku


Last Editor : Khairiyah Sartika
loading...
Komentar